• https://www.facebook.com/pages/EFESSA-MAK%C4%B0NA-LTD-%C5%9ET%C4%B0/196845163690907

Anasayfa / Home


     Gutting for Salmon and Sea Trout

   
Üretici : BAADER
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar

BAADER 142 makes a very precise Princess-cut. This is accomplished by computerized length and shape measurements in addition to state-of-the-art cleaning, rinsing and scutioning operations.

Even at high throughput rates, there is complete and accurate removal of entrails and blood.

Customer Benefits:

 • Performs a accurate Princess-cut
 • Princess-cut and eviscerating is fully automatic
 • Abdominal cavity is completely eviscerated and cleaned
 • Prevention of excessive contamination by means of closed vacuum tubing
 • No external damages caused to the fish, e.g. to the scales, as a result of machine design and smooth fish transport
 • Fish without heads can also be processed with minor machine modifications

Several conversion kits available:

 • For small fish from 1.3 -3.5 kg
 • For big fish from 5.0-11.0 kg (troughput rate: up to 12 fish/min)
 • Pre-headed fish from 2.0 -7.0 kg
 • For more speed (6tail clamps) 2.0 - 4.5kg (troughput rate: up to 22 fish/min)

The following Upgrade Kits are already included in new machines. Existing machines can be upgraded with these kits:

 • YMK-KIT: A special designed Yield Maximising Kit which reduces the amount of insufficiently gutted fish and increases the daily throughput
 • HYGIENE-PLUS: enables the customer to open and dismantle all the major parts for cleaning.

Optional available:

 • CFK-KIT: this special designed Clean Fish Kit ensures that the abdominal cavity is really CLEAN

To ensure optimal cutting it is necessary to have optimally-sharpened knives. BAADER 64 Knife Sharpening Machine is especially designed for that purpose.

Up to 8 gutting machines can run with an automatic feeding system.

Technical Data:
Fish Species: Salmon (Salmo salar), Rainbow Trout (seawater) (Oncorhynchus mykiss) and Coho (Oncorhynchus kisutch)
Standard Working range: 2-7 kg
Throughput rage: up to 16 fish / min

BAADER 142 çok hassas Prenses kesim yapar. Bu state-of-the-art ek olarak bilgisayarlı uzunluk ve şekil ölçümleri temizleme, durulama ve scutioning işlemleri gerçekleştirilir.

Hatta yüksek verimlilik oranları, eksiksiz ve bağırsakları ve kan doğru kaldırma.

Müşteri Faydaları:

Prenses kesim bir doğru yapar
Prenses kesim ve tam otomatik olduğu iç
Karın boşluğu tamamen boşalttı ve temizlenir
Kapalı vakum sayesinde aşırı kirlenme önleme tüp
Hiçbir dış etkenlere balık neden, örneğin ölçekler için, bir olarak makine tasarım ve pürüzsüz balık taşıma sonucu
Kafaları olmadan balık da küçük değişiklikler makine ile işlenebilir

Birkaç dönüşüm kitleri mevcuttur:

1.3 -3.5 kg dan küçük balıklar için
5.0-11.0 kg (troughput hızı: dk/12 balık)büyük balık için
Ön başlı 2.0 -7.0 balık kg
(6tail pens) daha fazla hız için 2.0 - 4.5 (troughput oranı: 22 balık/dak)kg

Aşağıdaki Yükseltme Kitleri zaten yeni makineler dahildir. Mevcut makineler bu kitleri ile modifiye edilebilir:

YMK-KİT: yetersiz virane balık ve miktarı azaltır özel tasarlanmış Verim Maksimize Seti günlük işlem hacmi
HİJYEN-PLUS: müşteri ve temizlik için tüm önemli parçaları açık sökmeye sağlar

İsteğe bağlı kullanılabilir:

CFK-KİT: bu özel tasarlanmış Temiz Balık Seti karın boşluğuna gerçekten TEMİZ olmasını sağlar

En uygun şekilde bilenmiş için gerekli optimum kesim sağlamak için bıçaklar. BAADER 64 Bıçak Bileme Makinesi özellikle bu amaç için tasarlanmıştır.

8 gutting makineleri otomatik besleme sistemi ile çalışır.

Teknik Veriler:
Balık Türleri: Somon (Salmo salar), Gökkuşağı Alabalığı (deniz) (Su Piresi) ve Asma (Maruz kisutch)
Standart Çalışma aralığı: 2-7 kg
İşlem hacmi öfke: 16 balık / dak

ENTEGRE SOMON YIKIM TEKNOLOJİSİ

Autofeed Sistemi BM-virane balık dağılımı 142 Yıkım Makineleri BA otomatik genel yıkım sürecini geliştirir.

Kontrol açın ve akış proses sistemi kolayca üretim zamanlama ihtiyaçları için Ürün akışı değiştirmek için işlemci sağlar.

Müşteri Faydaları:

4 makine için 2 operatörle merkezi besleme istasyonu
Merkez ön değerlendirme kalite ve ağırlık
otomatik ürün ileri işleme hatları için akış
artan kapasite kullanım
toplam işlem gutting ve daha fazla işlem için kontrol
kesinti istatistikler
ayrıntılı kalite istatistikleri
tam izlenebilirlik üretim akışı içinde

Merkezi Besleme İstasyonu:

ön değerlendirme kriterleri kalite
ön değerlendirme balığın daha da süreci belirleyecek
tam entegre sistem
yeni tasarım hijyenik - kolay erişim ve temiz

Toplam Süreç Kontrolü:

veri besleme istasyonunda tespit ve BAADER kilo gelen bilgilere göre 142 - balık tasnif edilebilir:
kaliteli,
boyutu,
ağırlık,
k-faktörü,
ve kombinasyonları
sınıflandırma doğrudan bir ayrı ile BAADER142 ya da yapılabilir sonraki sınıflandırma sistemi
her makine için en yüksek verim optimum hız kontrolü
algılanan tüm veriler tam izlenebilirlik için de her balık için saklanabilir

Otomatik Ürün Akışı:

balık her BAADER 142 tampon sistemine otomatik beslenir
optimal kapasite kullanım
geri/karın tespiti-oryantasyon Bayan veya daha az aralıklar da
aşırı/zayıf balık ya da notunu düşürdü besleme istasyonunda kaldırılmış veya dağıtım konveyör üzerine taburcu olabilir.
izleme için sensör-/-kontrol BAADER 142

Tampon Sistemi:

İletişim makine ve besleme sistemi arasında
3 veya 5 magazin odaları artış makine kullanımı
tampon BAADER 142 sürekli bir besleme sağlar
Balık otomatik olarak makinenin içine yerleştirilen
Kuyruk tarafından kavranabilmesi için ortalama flep içine hassas besleme kelepçe

Otomatik Bayan-Kesme Koruması

Eğer kelepçe kuyruk - balık otomatik olarak yerine oturur kavramak mı yoksa
Manuel gutting istasyonu için otomatik transfer
Makinenin Maksimum çalışma süresi

Entegre İş Çözümleri:

Eğer genel yıkım sürecini iyileştirmek için arama yapılabilir verimli teknik ve örgütsel yatırımlar birleştirerek.

NASIL?

Yıkım makineleri için balık dağıtımı otomatik hale getirerek
Yenilikçi BAADER yazılım sistemi uygulayarak.

Her birim üretim kapasitelerinin, ürün ve performans için benzersiz hedefleri vardır.

BAADER seni üretimi sırasında önemli faktörler üzerinde yoğunlaşarak, bu hedefleri yerine getirmek için iyi üretim uygulamaları yardımcı olur.

BAADER öğüt ver ve bilgi akışı yapısı hakkında çözümler sunar. Üretim varations eksiksiz ve doğru ürün akışını optimize etmek amacıyla, gıda işleme sırasında uyulması gereken çeşitli ilkeler belirledik.

BAADER 142Automatic BAADER 142 Besleme otomatik Besleme

INTEGRATED SALMON GUTTING TECHNOLOGY

The Autofeed System improves the overall gutting process by automating the distribution of un-gutted fish to BA 142 Gutting Machines.

The open control and process-flow system enables the processor to easily change product flows to the needs and requirements of the production schedule.

Customer Benefits:

    central feeding station with 2 operators for 4 machines
    central pre-grading of quality and weight
    automatic product flow to further processing lines
    increased capacity utilization
    total process control for gutting and further process
    downtime statistics
    detailed quality statistics
    full traceability within the production flow

Central Feeding Station:

    pre-grading of quality
    pre-grading of the fish will define the further process
    fully integrated system
    new hygienic design - easy to access and clean

Total Process Control:

    according to the data detected at the infeed station and weight information from the BAADER 142 - the fish can be graded:
    by quality,
    size,
    weight,
    k-factor,
    and combinations
    the grading can be done directly in BAADER142 or with a separate subsequent grading system
    optimized speed control of each machine for highest efficiency
    all detected data can be stored for each single fish for full traceability

Automatic Product Flow:

    the fish is fed automatical into the buffer system of each BAADER 142
    optimal capacity utilization
    detection of back/belly miss-orientation or too less spacing
    over-/underweight fish or downgrades can be removed at the feeding station or discharged over the end of the distribution conveyor.
    tracking sensor for in-/out-control in BAADER 142

Buffer System:

    Communication between machine and feeding system
    3 or 5 magazine chambers increase machine utilization
    the buffer assures a continuous feed of BAADER 142
    The fish automatically placed into the machine
    Precise feeding into the centering flaps in order to be grasped by the tail clamp

Automatic Miss-Cut Protection

    If the clamp does not grasp the tail - the fish will automatically be sorted out
    Automatic transfer to the manual gutting station
    Maximised uptime of the machine

Integrated Business Solutions:

If you seek to improve your overall gutting process it can be done efficiently combining technical and organizational investments.

HOW?

    By automating the distribution of fish to the gutting machines
    By implementing the innovative BAADER software system.

Every production unit has its unique goals for capacities, products and performance.

BAADER helps you to fulfil these goals by focusing on key factors during the production and good manufacturing practices.

Let BAADER advice you and provide solutions on how to structure your information flow. We have defined various principles that must be observed during food processing in order to correct production varations and optimize the complete product flow.
 
Automatic Feeding of BAADER 142Automatic Feeding of BAADER 142    

 Automatic Feeding of BAADER 142

Hijyen Plus
Bütün parçaları hijyen açısından kritik düzenlenmiştir:

açık tasarım daha iyi bir temizlik için
ana zincir ve temizlik konveyör kılavuzları tam malzeme yapılı, arka tarafta hiçbir boşluklar vardır
dönme muayene kolay kemer erişilebilirlik
konveyör bant kolay dönüş daha iyi erişilebilirlik için sonunda açmaktır
su soğutmalı kapalı kablo borusu ile tahrik motorları

Birçok yerinde dış çamaşır makinesi temizliği için Piyasaya hızlı olabilir:

Ölçüm ve ortalama cihaz
Kazıma aleti
Emme aracı
Kameraları
Kılavuzları
Kuyruk kıskaçları
Ana için kılavuzlar  zincir ve temizlik konveyör

Tüm sökülen parçaları için dış çamaşır makinesi ortağımız sipariş edilebilir. En iyi hijyen sonuçları garanti edilir. BAADER bölümleri için özel tasarlanmış kasalar da mevcuttur.


Hygiene Plus
All parts critical in respect to hygiene are redesigned:

    open design for better cleaning
    the guides for main chain and cleaning conveyors are build in full material, no voids on the backside
    pivoting inspection belt for easy accessibility
    conveyor belt is easy to open at the return end for better accessibility
    water-cooled drive motors with closed cable tube

Many parts can be quick released for cleaning in an external washing machine:

    Measuring and centering device
    Scraping tool
    Sucking tool
    Cams
    Guides
    Tail clamps
    Guides for main chain and cleaning conveyor

An external washing machine for all dismantled parts can be ordered from our partner. Best hygiene results are guaranteed. Special designed crates for the BAADER parts are also available.
 
Hygiene Plus

Clean Fish Kit (CFK) for BAADER 142

The CFK device is optional available in new machines and can be installed as an upgrade-kit in existing BAADER 142 Gutting Machines.

It is a precondition that this machines also have the YMK (Yield Maxisiming Kit and the newest Hygiene Performance).

Customer Benefits:

 • With the CFK the cleaning result of the belly cavity is substantially improved.
 • The cleaning action is triggered from the size of the fish
 • A combination with the autofeed kit is possible.

Machine Applications and Features:

Working range from 2 to 7kg (as standard version – small fish kit and big fish kit optional available)Fits inside the space used for the standard BAADER 142 (Inspection belt needs to be shortened by approx. 500 mm)For separating the blood water from the guts two single vacuum connections are standard. It is optional possible to bring this together again in one pipe with a special connector.

Technical Data

 • Fish species: Salmon, Trout
 • Throughput rate:
  Standard and small fish version:
  up to 16 fish /min
  Big fish version: up to 12 fish/min
 • Working range:
  Standard version: 2 – 7kg
  Small fish version: 1.3 – 3.5 kg
  Big fish version: 5 – 12 kg
  The complete size range of the BAADER 142 can be processed with the CFK system. However, from a fish size of 7 kg, manual final cleaning is required in each case! When processing deformed fish, manual final cleaning may be required.

Temiz Balık Seti (CFK) BAADER 142 için
CFK cihaz yeni makineler mevcut isteğe bağlıdır ve BAADER 142 Gutting varolan Makineleri Yükseltme Kiti olarak yüklenebilir.

Bu makineler de YMK (Maxisiming Seti ve yeni Hijyen Verimi) olan bir koşuldur.

Müşteri Faydaları:

Bu CFK ile karın boşluğunun temizlenmesi sonucu önemli ölçüde artırıldı.
Temizlik eylem balığın boyutundan tetiklenir
Autofeed seti ile kombinasyonu mümkündür.

Makine Uygulamaları ve Özellikleri:

Çalışma aralığı 2 ile 7 kg (standart sürüm - küçük balık büyük balık kit ve kit isteğe bağlı kullanılabilir)Uyum içinde kullanılan alan için standart BAADER 142 (Kontrol kayışını gerekiyor kısaltılmış tarafından yaklaşık. İki tek vakum bağlantıları standart cesareti kan sudan ayırmak İçin 500 mm). İsteğe bağlı bu arada yine özel bir bağlayıcı ile bir boru getirin.

Teknik Veriler

Balık türleri: Somon, Alabalık
Çıkış hızı:
Standart ve küçük balık versiyon:
16 balık /dak
Büyük balık versiyon: 12 balık/dak
Çalışma aralığı:
Standart sürüm: 2 - 7 kg
Küçük balık versiyon: 1.3 - 3.5 kg
Büyük balık versiyon: 5 - 12 kg
BAADER tam boyut aralığı 142 CFK sistemi ile işlenebilir. Ancak 7 kg balık boyutu, manuel son temizlik her durumda gerekli! Deforme balık işleme, manuel son temizlik gerekli olabilir.

Clean Fish Kit (CFK) for BAADER 142

Yield Maximising Kit (YMK) for BAADER 142

Customer Benefits:

 • In case the stitch misses the anus, a sensor in front of the belly knife ensures, that the belly knife and the subsequent tools stay inactive and do not open or damage the fish. The unprocessed fish will be returned to the process automatically.
 • Allows easy and safe defect identification and correction
 • Less number of fish to be handled manually.
 • n The YMK-KIT is already included in new machines. Existing machines can be upgraded with this kit.

Verimi Maksimize Seti (YMK) BAADER 142 için
Müşteri Faydaları:

Dikiş anüs özlüyor diye, karnına bıçak önünde bir sensör karnına bıçak ve sonraki araçları devre dışı kalmasını sağlar, ve balık veya açık zarar vermez. İşlenmemiş balık işlemi otomatik olarak iade edilecektir.
Kolay ve güvenli sağlar kusur belirleme ve düzeltme
Elle muamele balık daha az sayıda.
n YMK-KİT zaten yeni makineler dahildir. Mevcut makineler bu kiti ile yükseltilebilir.

Yield Maximising Kit (YMK) for BAADER 142

BAADER 64 Knife Sharpening Machine

For knives of the BAADER 142 salmon gutting machine

Customer Benefits:

When using the wet grinding and sharpening system BAADER 64, your knives for the BAADER 142 are always optimally sharpened thus ensuring optimal cuts.

Thanks to the sharpening devices especially developed for the knives of the BAADER 142, handling is very easy, exact and safe and guarantees always the correct angle of the knife-edges.

Wet grinding at slow speed prevents overheating and thus loss of the knives' hardness.

Machine Applications and Features:

The BAADER 64 is a wet grinding and whetting machine for all knives used in the BAADER 142 salmon gutting machine and for all manual knifes.

Special sharpening devices that can be mounted on universal supports provided to this end make for easy, exact and safe handling. These special devices ensure that the correct cut for each blade is always achieved.

For whetting and/or stripping, the sharpening device is simply mounted on the opposite holding fixture and exact as well as safe whetting is possible. The leather whetting wheel removes the burr from the blade and the edge is polished until it is sharp as a razor blade.

A storage box of special design allows proper storing of all knifes, blades and holding fixtures.

 
BAADER 64 Bıçak Bileme Makinesi

BAADER 142 somon gutting makinesi bıçaklar için

Müşteri Faydaları:

Taşlama ve bileme ıslak sistemini kullanarak 64, BAADER 142 için bıçak BAADER her zaman en iyi şekilde böylece optimum kesim sağlamak bilenmiş.

Bileme cihazları sayesinde, özellikle çok kolay, kesin ve güvenli olduğunu ve her zaman bıçak kenarları doğru açı garanti 142 BAADER-meinhof çetesi bıçakları için geliştirilmiş.

Yavaş hızda öğütme aşırı ısınmasını önler ve bıçaklar kaybı böylece ıslak' sertlik.

Makine Uygulamaları ve Özellikleri:

BAADER 64 tüm manuel bıçaklar için bıçak BAADER 142 somon gutting makinesi kullanılan ve taşlama ve whetting ıslak bir makinedir.

Evrensel destekler bu amaçla sağlanan monte edilebilir özel bileme cihazları kolay, kesin ve Güvenli kullanım için. Bu özel cihazlar her bıçak için doğru kesim her zaman sağlanması.

Whetting ve/veya sıyırma için, bileme cihazı sadece ters holding Fikstür monte edilir ve tam güvenli whetting mümkündür. Deri whetting tekerlek bıçağın çapak kaldırır ve kenarı jilet gibi keskin kadar parlatılır.

Özel tasarım saklama kutusu uygun tüm bıçaklar, bıçaklar ve holding armatürleri depolama sağlar.
BAADER 64 Knife Sharpening Machine

BAADER 61 Knife Sharpening Machine

This machine is especially intended to sharpen the circular knifes used in BAADER fish and meat processing machines. To meet the requirements in praxis, it is however laid out for a considerably extended size range.

BAADER sharpening machines are an indispensible auxiliary since really sharp knives only guarantee the exact and clean results required by the practician.

Customer Benefits:

 • laid out for a considerably extended size range
 • gentle treatment of the material thanks to the lapping method.
 • highest efficiency
 • sharpened knives are completely free from any burrs
 • Designed for re-sharpening knives and for providing extremely worn blunt knives with exact chamfers again

Working range:

 • all circular knives from 90 – 400 mm in diameter used in BAADER machines

BAADER 61 Bıçak Bileme Makinesi
Bu makine özellikle dairesel bıçaklar BAADER balık ve et işleme makinelerinde kullanılan keskinleştirmek için tasarlanmıştır. Praxis gereksinimlerini karşılamak için, ancak, önemli ölçüde genişletilmiş bir boyut aralığı için koydu.

BAADER makineleri bileme bir vazgeçilmez gerçekten keskin bıçak beri yardımcı yalnızca tam ve temiz sonuçlar practician tarafından gerekli garanti.

Müşteri Faydaları:

oldukça genişletilmiş bir boyut aralığı için düzenlendiği
alıştırma yöntemi için malzeme sayesinde yumuşak tedavi.
en yüksek verimlilik
bilenmiş bıçak çapakları tamamen ücretsizdir
Yeniden bileme bıçakları için tasarlanmış ve yine tam yiv ile son derece yıpranmış kör bıçaklar sağlamak için

Çalışma aralığı:

90 - 400, tüm dairesel bıçaklar mm çapında BAADER makinelerinde kullanılan 
 
Talep Formu
İsim
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Mesaj